Hợp đồng tổ chức sự kiện

Hợp đồng tổ chức sự kiện là một tài liệu pháp lý quan trọng xác định các điều khoản và điều kiện giữa các bên liên quan trong việc tổ chức một sự kiện. Hợp đồng này không chỉ đảm bảo rằng các bên sẽ tuân thủ các cam kết đã thỏa thuận mà còn bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của họ.

Một hợp đồng tổ chức sự kiện được lập ra nhằm định rõ phạm vi công việc, chi phí, thời gian, và những trách nhiệm của mỗi bên. Việc ký kết một hợp đồng tổ chức sự kiện chi tiết và rõ ràng sẽ giúp tránh những tranh chấp không cần thiết và đảm bảo sự thành công của sự kiện.

Các thành phần chính của hợp đồng tổ chức sự kiện

Thông tin các bên tham gia

Hợp đồng tổ chức sự kiện cần chứa đầy đủ thông tin của các bên tham gia, bao gồm bên tổ chức sự kiện và khách hàng hoặc đối tác. Thông tin này thường bao gồm tên công ty, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, và các thông tin pháp lý khác liên quan.

Ví dụ:

 • Bên tổ chức sự kiện: Công ty ABC, địa chỉ: 123 Đường X, Quận Y, Thành phố Z, số điện thoại: 0123456789
 • Khách hàng/Đối tác: Công ty XYZ, địa chỉ: 456 Đường A, Quận B, Thành phố C, số điện thoại: 9876543210

Phạm vi công việc

Phần này mô tả chi tiết các dịch vụ mà bên tổ chức sự kiện sẽ cung cấp. Nó bao gồm mọi khía cạnh của sự kiện từ lên kế hoạch, tổ chức, điều phối, cho đến dọn dẹp sau sự kiện. Phạm vi công việc cần được mô tả rõ ràng và cụ thể để tránh mọi sự hiểu lầm.

Ví dụ:

 • Dịch vụ lên kế hoạch: Bao gồm xác định mục tiêu sự kiện, lập ngân sách, chọn địa điểm, và thiết kế chương trình sự kiện.
 • Dịch vụ tổ chức: Bao gồm trang trí địa điểm, thuê thiết bị âm thanh và ánh sáng, cung cấp nhân sự như MC, nhân viên phục vụ, bảo vệ.
 • Dịch vụ sau sự kiện: Bao gồm dọn dẹp, tháo dỡ trang thiết bị, và báo cáo tổng kết sự kiện.

Chi phí và điều khoản thanh toán

Chi phí là một phần quan trọng trong hợp đồng tổ chức sự kiện. Hợp đồng cần liệt kê chi tiết tất cả các khoản chi phí liên quan và phương thức thanh toán. Các khoản chi phí có thể bao gồm phí dịch vụ, phí thuê địa điểm, phí trang thiết bị, và bất kỳ chi phí phát sinh nào khác.

Điều khoản thanh toán cần xác định rõ ràng thời hạn và phương thức thanh toán, bao gồm các đợt thanh toán trước, trong và sau sự kiện.

Ví dụ:

 • Tổng chi phí tổ chức sự kiện: 100,000,000 VND
 • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng
 • Thời hạn thanh toán: 50% tổng chi phí sẽ được thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng, 30% trước ngày tổ chức sự kiện một tuần, và 20% còn lại sau khi kết thúc sự kiện trong vòng 5 ngày làm việc.

Điều khoản hủy bỏ và thay đổi

Trong hợp đồng tổ chức sự kiện, cần có các điều khoản rõ ràng về việc hủy bỏ và thay đổi hợp đồng. Điều này bao gồm các điều kiện mà mỗi bên có thể hủy bỏ hợp đồng và các hậu quả pháp lý hoặc tài chính của việc hủy bỏ đó. Ngoài ra, cũng cần có các điều khoản về việc thay đổi hợp đồng, bao gồm việc điều chỉnh phạm vi công việc, thời gian, và chi phí.

hop dong to chuc su kien da nang 1

Tham khảo các dịch vụ tổ chức sự kiện của Viwo tại đây >>>>

Ví dụ:

 • Chính sách hủy bỏ hợp đồng: Nếu khách hàng hủy bỏ hợp đồng trong vòng 30 ngày trước ngày tổ chức sự kiện, họ sẽ chịu phí hủy bỏ là 20% tổng chi phí. Nếu hủy bỏ trong vòng 7 ngày trước sự kiện, phí hủy bỏ sẽ là 50% tổng chi phí.
 • Điều kiện thay đổi hợp đồng: Mọi thay đổi về phạm vi công việc, thời gian, hoặc chi phí phải được thông báo và thống nhất bằng văn bản ít nhất 14 ngày trước ngày tổ chức sự kiện.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong hợp đồng tổ chức sự kiện cần được xác định rõ ràng. Điều này bao gồm quyền lợi và trách nhiệm của bên tổ chức sự kiện cũng như của khách hàng.

Ví dụ:

 • Quyền lợi và trách nhiệm của bên tổ chức sự kiện: Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng hợp đồng, chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, và giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện.
 • Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng: Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết, thực hiện thanh toán đúng hạn, và hợp tác chặt chẽ với bên tổ chức sự kiện để đảm bảo sự thành công của sự kiện.

Giải quyết tranh chấp

Hợp đồng tổ chức sự kiện cũng cần có các điều khoản về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các bên. Điều này có thể bao gồm việc thương lượng, hòa giải, hoặc sử dụng các cơ quan pháp lý để giải quyết.

Ví dụ:

 • Cơ chế giải quyết tranh chấp: Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải trước khi đưa ra tòa án có thẩm quyền tại địa phương của bên tổ chức sự kiện.

Quy trình lập hợp đồng tổ chức sự kiện

Xác định nhu cầu và mong muốn của khách hàng

Trước khi lập hợp đồng tổ chức sự kiện, bên tổ chức sự kiện cần làm việc chặt chẽ với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của họ. Điều này bao gồm xác định mục tiêu của sự kiện, quy mô, ngân sách, thời gian, và các yêu cầu đặc biệt khác.

hop dong to chuc su kien da nang 4

Ví dụ:

 • Mục tiêu của sự kiện: Ra mắt sản phẩm mới, kỷ niệm thành lập công ty, hội nghị khách hàng.
 • Quy mô sự kiện: Số lượng khách mời, địa điểm tổ chức, thời gian diễn ra.
 • Ngân sách: Tổng ngân sách dành cho sự kiện và các khoản chi phí dự kiến.

Lập kế hoạch chi tiết và dự toán chi phí

Sau khi xác định nhu cầu của khách hàng, bước tiếp theo là lập kế hoạch chi tiết cho sự kiện. Kế hoạch này bao gồm mọi khía cạnh từ khâu chuẩn bị, tổ chức cho đến kết thúc sự kiện. Bên tổ chức sự kiện cũng cần lập dự toán chi phí cho từng hạng mục để trình khách hàng phê duyệt.

Ví dụ:

 • Kế hoạch chuẩn bị: Lên danh sách công việc cần làm, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị tài liệu và trang thiết bị cần thiết.
 • Dự toán chi phí: Chi phí thuê địa điểm, phí dịch vụ trang trí, phí âm thanh ánh sáng, phí nhân sự.

Soạn thảo hợp đồng

Bước quan trọng tiếp theo là soạn thảo hợp đồng tổ chức sự kiện dựa trên kế hoạch chi tiết và dự toán chi phí đã được phê duyệt. Hợp đồng cần được soạn thảo cẩn thận, bao gồm đầy đủ các điều khoản cần thiết và đảm bảo tính pháp lý.

Ví dụ:

 • Các bước soạn thảo: Thu thập thông tin cần thiết, soạn thảo các điều khoản chính, kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của hợp đồng.
 • Lưu ý khi soạn thảo: Đảm bảo hợp đồng rõ ràng, chi tiết và dễ hiểu; tránh sử dụng các thuật ngữ pháp lý phức tạp không cần thiết; đảm bảo tất cả các điều khoản quan trọng đều được đưa vào.

Thương thảo và hoàn thiện hợp đồng

Sau khi soạn thảo, hợp đồng cần được gửi cho khách hàng để xem xét và thương thảo các điều khoản nếu cần. Quá trình này có thể bao gồm việc điều chỉnh các điều khoản để đảm bảo sự hài lòng của cả hai bên trước khi hợp đồng được hoàn thiện.

Ví dụ:

 • Thương thảo điều khoản: Thảo luận và thống nhất về các điều khoản quan trọng như phạm vi công việc, chi phí, thời gian, và điều khoản hủy bỏ.
 • Chỉnh sửa và hoàn thiện hợp đồng: Điều chỉnh các điều khoản theo yêu cầu của khách hàng, kiểm tra lần cuối và chuẩn bị cho việc ký kết.

Ký kết hợp đồng

Khi hợp đồng đã được hoàn thiện, bước cuối cùng là ký kết hợp đồng. Quy trình này cần được thực hiện một cách chính thức và có sự tham gia của các đại diện hợp pháp của các bên.

Ví dụ:

 • Quy trình ký kết: Xác định thời gian và địa điểm ký kết hợp đồng, chuẩn bị các tài liệu cần thiết, và thực hiện ký kết hợp đồng với sự có mặt của các đại diện của hai bên.
 • Lưu trữ hợp đồng: Sau khi ký kết, hợp đồng cần được lưu trữ cẩn thận để dễ dàng truy xuất khi cần.

Những điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện

Kiểm tra kỹ các điều khoản

Trước khi ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện, cần kiểm tra kỹ tất cả các điều khoản trong hợp đồng để đảm bảo rằng mọi thứ đã được bao gồm và không có bất kỳ điểm nào bị bỏ sót.

hop dong to chuc su kien da nang 2

Đảm bảo tính hợp pháp của hợp đồng tổ chức sự kiện

Hợp đồng cần phải đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Điều này bao gồm việc hợp đồng phải được soạn thảo một cách chính thức và có chữ ký của các bên liên quan.

Lưu ý về thời gian và tiến độ công việc

Một điều quan trọng khác cần lưu ý là thời gian và tiến độ công việc được ghi trong hợp đồng. Điều này giúp đảm bảo rằng sự kiện sẽ được tổ chức đúng tiến độ và không bị chậm trễ.

Chú ý đến các điều khoản phạt và trách nhiệm

Hợp đồng cũng cần có các điều khoản về phạt và trách nhiệm trong trường hợp một bên không tuân thủ các cam kết. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của cả hai bên và đảm bảo rằng các bên sẽ tuân thủ nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận.

Bảo vệ quyền lợi của cả hai bên

Cuối cùng, hợp đồng tổ chức sự kiện cần bảo vệ quyền lợi của cả hai bên. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các điều khoản trong hợp đồng là công bằng và hợp lý, và rằng cả hai bên đều có quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng.

Hợp đồng tổ chức sự kiện không chỉ là một tài liệu pháp lý mà còn là một công cụ quan trọng giúp đảm bảo sự thành công của sự kiện. Một hợp đồng chi tiết và rõ ràng sẽ giúp tránh mọi tranh chấp và đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch. Do đó, việc lập và ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện cần được thực hiện một cách cẩn thận và chuyên nghiệp.

  Tên công ty*
  This will close in 20 seconds